DigiTrack – systematisk datainsamling och resultatuppföljning

DigiTrack ger vårdpersonal möjlighet att kostnadsfritt göra resultatregistrering av antikroppstester. Patienter kan fylla i information innan provtagning och få testresultatet via DigiTrack.

Vad

DigiTrack är en digital applikation för datainsamling som gör det enkelt för vårdpersonal att snabbt och säkert registrera provresultat.

Hur

Genom att samla in och sammanställa testdata på individ- och organisationsnivå.

Användningsområde

Möjliggör uppföljning och KPI-tracking över tid som ger ett bra beslutsunderlag att använda för säker återgång till arbetsplatsen.

Boka demo

Ta reda på hur DigiTrack kan underlätta för dig som vårdgivare, dina kunder samt patienterna.
Boka demo nedan, så återkommer vi till dig så snart om möjligt.

Dashboard

I DigiTrack kan vårdpersonal sammanställa testdata på organisationsnivå vilket skapar en tydlig översikt av testresultaten från  genomföra tester. Sammanställningen bidrar till underlag som stöttar de man genomför testerna åt i arbetet med att fatta rätt beslut om nästa steg i en trygg återgång till arbetsplatsen.

För patienten

Innan provtagning fyller patienten i information i DigiTrack och får därefter möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt närsomhelst, vartsomhelst, få tillgång till det individuella testresultatet.

Plattformar

DigiTrack är tillgängligt på flera plattformar vilket effektiviserar och förenklar användandet. DigiTrack ska vara lättillgängligt för alla användare.

Datainsamling

Data som samlas in i DigiTrack delas aggregerat och anonymiserat med Novirals samarbetspartners inom akademin för forskning och med Folkhälsomyndigheten. Detta bidrar till att vi kan lära oss mer om Covid-19 och få en nationell överblick av smittspridningen.

FAQ

DigiTrack är utformad med hänsyn GDPR och patientdatalagen för att värna om största möjliga integritet för användaren och individen. Vårt mål för är att du som användare av tjänsten ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. All känslig persondata krypteras och enbart aggregerad, anonymiserad data presenteras för andra användare av tjänsten. Vår egen behandling av personuppgifter sker i Sverige. Vi använder oss dock av underleverantörer för att leverera våra tjänster. Dessa underleverantörer ligger huvudsakligen inom EU/EES där GDPR gäller, men vi har även underleverantörer i länder utanför EU/EES. När dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES säkerställer vi att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES med denna mottagare.

Behöver du hjälp med DigiTrack, SymtomTracker eller har andra frågor, tveka inte att kontakta vår support på support@noviral.se

Kostnadsfritt för vårdgivare. Kontakta oss för mer information.