Novirals produkterbjudande består av snabbtester, både för professionellt bruk och hemmabruk. Testerna i vårt sortiment håller alltid en hög kvalitet och möjliggör en enkel provtagning. Utbudet består av två produktkategorier; tester för Covid-19 tester och patientnära hälsotester.

Vi har marknadens bredaste portfölj av Covid-19 tester och erbjuder både antigentester, för detektion av en eventuell pågående infektion, och antikroppstester som används för att undersöka om någon har antikroppar mot Covid-19. De noga utvalda testerna har olika provtagningsmetoder. Antingen tas testerna i nasofarynx, nasalt eller via saliv. Detta för att möta våra kunders olika behov och preferenser.

De patientnära hälsotesterna som vi erbjuder är det senaste tillskottet i vårt sortiment. Covid-19 pandemin har väckt människors intresse för hälsa och välmående och även lärt oss om värdet av bredare screening av folksjukdomar. Med detta som bakgrund har vi utökat vårt sortiment av snabbtester, och erbjuder nu även användarvänliga snabbtester för att bland annat identifiera glutenallergi, diabetes eller höga glukosnivåer.

Vi har samtliga tester på lager för leverans inom 1-2 arbetsdagar inom Sverige.

Novirals produkterbjudande består av snabbtester, både för professionellt bruk och hemmabruk. Testerna i vårt sortiment håller alltid en hög kvalitet och möjliggör en enkel provtagning. Utbudet består av två produktkategorier; tester för Covid-19 tester och patientnära hälsotester. Vi har samtliga tester på lager för leverans inom 1-2 arbetsdagar inom Sverige.

Vi har marknadens bredaste portfölj av Covid-19 tester och erbjuder både antigentester, för detektion av en eventuell pågående infektion, och antikroppstester som används för att undersöka om någon har antikroppar mot Covid-19. De noga utvalda testerna har olika provtagningsmetoder. Antingen tas testerna i nasofarynx, nasalt eller via saliv. Detta för att möta våra kunders olika behov och preferenser.

De patientnära hälsotesterna som vi erbjuder är det senaste tillskottet i vårt sortiment. Covid-19 pandemin har väckt människors intresse för hälsa och välmående och även lärt oss om värdet av bredare screening av folksjukdomar. Med detta som bakgrund har vi utökat vårt sortiment av snabbtester, och erbjuder nu även användarvänliga snabbtester för att bland annat identifiera glutenallergi, diabetes eller höga glukosnivåer.

VÅRT SORTIMENT AV TESTER

All Test Saliv-självtest

Covid-19 Antigentest ger testresultat inom 15–20 minuter. Testet är CE-certifierat för självanvändning och möjliggör, tack vare användarvänligheten, storskalig screening. Det utförs med ett salivprov…

→ Läs mer

Boson Biotech Nasal

Boson Biotechs Antigentest är ett av de mest använda självtesterna för Covid-19. Testet distribueras brett runt om i Europa och är, tack vare sin enkelhet och höga tillförlitlighet, ett väldigt…

→ Läs mer

Noviral Saliv

Ett högkvalitativt snabbtest som detekterar pågående infektion på ett icke-invasivt sätt. Testet är uppskattat av många för sin enkla provtagning och paketering. Noviral salivtest har validerats i…

→ Läs mer

Humasis

Humasis Covid-19 Ag Test är ett in vitro-diagnostiskt test baserat på immunkromatografi. Det är utvecklat för kvalitativ detektering av antigener för SARS-CoV-2 från nasala svabbprov hos personer med…

→ Läs mer

Abbott Antigen Nasopharynx & Nasala

Det mest sålda och använda antigentestet på marknaden. Testet erbjuds med två alternativa provtagningsmetoder - nasalt eller nasopharynx och passar därmed olika behov. Abbotts antigentest är avsedd…

→ Läs mer

Orient Gene Antigen

Testet från Orient Gene är, tack vare sin enkelhet, möjligt att implementera i alla typer av miljöer. Den generella testproceduren är densamma, men testets utformning möjliggör för såväl nasal som…

→ Läs mer

Roche Antigen Nasopharynx & Nasala

Högkvalitativt antigentest med enkel och behaglig provtagning. Testet kan utföras genom en nasal eller nasopharyngeal provtagning och är ett av de mest använda testerna under Covid-19 pandemin. Roche…

→ Läs mer

Nantong Saliv

Nantong Antigentest används för kvalitativ detektering av coronavirus i salivprov. Testet är avsett att användas för professionellt bruk och är tack vare sin icke-invasiva provtagningsmetod ett…

→ Läs mer

Orient Gene Antikroppstest

Det högkvalitativa antikroppstestet från tillverkaren Orient Gene detekterar när- eller frånvaron av Covid-19 specifika antikroppar från ett blodprov taget från patientens fingertopp. Testet är…

→ Läs mer

Eldon Card Blodgrupp

Ett blodgruppstest mäter vilken blodgrupp en patient har, och beror på vilken typ av proteiner/antigener som finns på de röda blodkropparnas yta. Blodgruppstester detekterar vilken blodgrupp en…

→ Läs mer

Veda Lab Ferritin

Ferritintestet mäter nivån av proteinet ferritin i blodet och kan användas för att påvisa eventuell järnbrist. Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som binder…

→ Läs mer

AllTest D-vitamin

Steroidhormonet D-vitamin är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på vitaminet ökar risken att drabbas av många sjukdomar. Vid D-vitaminbrist kan risken för bland annat…

→ Läs mer

Actim CRP

Ett CRP-prov, vardagligt kallat snabbsänka, är ett protein som kroppen snabbt producerar som svar på infektion, inflammation och vävnadsskada. I början av en inflammation stiger CRP-nivåerna kraftigt…

→ Läs mer

Veda Lab Gluten

Testet analyserar nivån av Transglutaminas IgA, som är en antikropp som reagerar mot gluten. Höga nivåer av IgA-antikroppar indikerar celiaki (glutenintolerans). Har en person ätit glutenfri kost…

→ Läs mer

Acon Labs Hemoglobin

Ett hemoglobintest mäter mängden hemoglobin, ofta kallat Hb eller blodvärde, i blodet. Ett lågt hemoglobinvärde kallas för blodbrist, (anemi). Det kan uppkomma av många olika anledningar, där den…

→ Läs mer

PTS Diagnostics Cardio Check

Lipidtester mäter mängden blodfetter, som vid avvikande värden kan öka risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Lipidtestet från PTS Diagnostics är ett kvantitativt test som mäter värden på de olika…

→ Läs mer

PTS Diagnostics HbA1c

HbA1c finns i blodet och är en form av hemoglobin, som är proteinet i de röda blodkropparna, och transporterar syre ut till kroppens organ. HbA1c bildas när hemoglobin reagerar med blodsocker…

→ Läs mer

VÅRT SORTIMENT AV TESTER

All Test Saliv-självtest

Covid-19 Antigentest ger testresultat inom 15–20 minuter. Testet är CE-certifierat för självanvändning och möjliggör, tack vare användarvänligheten, storskalig screening. Det utförs med ett salivprov…

→ Läs mer

Boson Biotech Nasal

Boson Biotechs Antigentest är ett av de mest använda självtesterna för Covid-19. Testet distribueras brett runt om i Europa och är, tack vare sin enkelhet och höga tillförlitlighet, ett väldigt…

→ Läs mer

Noviral Saliv

Ett högkvalitativt snabbtest som detekterar pågående infektion på ett icke-invasivt sätt. Testet är uppskattat av många för sin enkla provtagning och paketering. Noviral salivtest har validerats i…

→ Läs mer

Humasis

Humasis Covid-19 Ag Test är ett in vitro-diagnostiskt test baserat på immunkromatografi. Det är utvecklat för kvalitativ detektering av antigener för SARS-CoV-2 från nasala svabbprov hos personer med…

→ Läs mer

Abbott Antigen Nasopharynx & Nasala

Det mest sålda och använda antigentestet på marknaden. Testet erbjuds med två alternativa provtagningsmetoder - nasalt eller nasopharynx och passar därmed olika behov. Abbotts antigentest är avsedd…

→ Läs mer

Orient Gene Antigen

Testet från Orient Gene är, tack vare sin enkelhet, möjligt att implementera i alla typer av miljöer. Den generella testproceduren är densamma, men testets utformning möjliggör för såväl nasal som…

→ Läs mer

Roche Antigen Nasopharynx & Nasala

Högkvalitativt antigentest med enkel och behaglig provtagning. Testet kan utföras genom en nasal eller nasopharyngeal provtagning och är ett av de mest använda testerna under Covid-19 pandemin. Roche…

→ Läs mer

Nantong Saliv

Nantong Antigentest används för kvalitativ detektering av coronavirus i salivprov. Testet är avsett att användas för professionellt bruk och är tack vare sin icke-invasiva provtagningsmetod ett…

→ Läs mer

Orient Gene Antikroppstest

Det högkvalitativa antikroppstestet från tillverkaren Orient Gene detekterar när- eller frånvaron av Covid-19 specifika antikroppar från ett blodprov taget från patientens fingertopp. Testet är…

→ Läs mer

Eldon Card Blodgrupp

Ett blodgruppstest mäter vilken blodgrupp en patient har, och beror på vilken typ av proteiner/antigener som finns på de röda blodkropparnas yta. Blodgruppstester detekterar vilken blodgrupp en…

→ Läs mer

Veda Lab Ferritin

Ferritintestet mäter nivån av proteinet ferritin i blodet och kan användas för att påvisa eventuell järnbrist. Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som binder…

→ Läs mer

AllTest D-vitamin

Steroidhormonet D-vitamin är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på vitaminet ökar risken att drabbas av många sjukdomar. Vid D-vitaminbrist kan risken för bland annat…

→ Läs mer

Actim CRP

Ett CRP-prov, vardagligt kallat snabbsänka, är ett protein som kroppen snabbt producerar som svar på infektion, inflammation och vävnadsskada. I början av en inflammation stiger CRP-nivåerna kraftigt…

→ Läs mer

Veda Lab Gluten

Testet analyserar nivån av Transglutaminas IgA, som är en antikropp som reagerar mot gluten. Höga nivåer av IgA-antikroppar indikerar celiaki (glutenintolerans). Har en person ätit glutenfri kost…

→ Läs mer

Acon Labs Hemoglobin

Ett hemoglobintest mäter mängden hemoglobin, ofta kallat Hb eller blodvärde, i blodet. Ett lågt hemoglobinvärde kallas för blodbrist, (anemi). Det kan uppkomma av många olika anledningar, där den…

→ Läs mer

PTS Diagnostics Cardio Check

Lipidtester mäter mängden blodfetter, som vid avvikande värden kan öka risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Lipidtestet från PTS Diagnostics är ett kvantitativt test som mäter värden på de olika…

→ Läs mer

PTS Diagnostics HbA1c

HbA1c finns i blodet och är en form av hemoglobin, som är proteinet i de röda blodkropparna, och transporterar syre ut till kroppens organ. HbA1c bildas när hemoglobin reagerar med blodsocker…

→ Läs mer

DISTRIBUERADE TESTER

2000000+

PARTNERS

260+

MARKNADER

40+

DISTRIBUERADE TESTER

2000000+

PARTNERS

260+

MARKNADER

40+

SNABBA LEVERANSER

Vi levererar alltid er beställning inom 1–2 arbetsdagar från det att vi mottagit er order. Dessutom erbjuder vi alla våra kunder fri frakt inom hela Sverige.

HÅLLER LAGER SÅ ATT NI SLIPPER

Vi vet att lagerhållning är dyrt och att åtgång av tester är svårt att estimera. Därför erbjuder vi beställningar av mindre kvantiteter och håller på så sätt lager åt våra kunders vägnar.

KVALITETSSÄKRADE OCH VALIDERADE I SVERIGE

Vi erbjuder bara tester av bästa kvalitet. För att se till att de tester vi erbjuder håller rätt standard kvalitetstestar och validerar vi dessa genom våra partneruniversitet i Sverige.

SNABBA LEVERANSER

Vi levererar alltid er beställning inom 1–2 arbetsdagar från det att vi mottagit er order. Dessutom erbjuder vi alla våra kunder fri frakt inom hela Sverige.

HÅLLER LAGER SÅ ATT NI SLIPPER

Vi vet att lagerhållning är dyrt och att åtgång av tester är svårt att estimera. Därför erbjuder vi beställningar av mindre kvantiteter och håller på så sätt lager åt våra kunders vägnar.

KVALITETSSÄKRADE OCH VALIDERADE I SVERIGE

Vi erbjuder bara tester av bästa kvalitet. För att se till att de tester vi erbjuder håller rätt standard kvalitetstestar och validerar vi dessa genom våra partneruniversitet i Sverige.

Vill ni förbättra hälsan på ert företag?

Vi har utvecklat vår nya plattform där företag och dess anställda kan boka hälsotjänster på ett välinformerat och smidigt sätt. Tillsammans med våra partners erbjuder vi ett brett utbud av hälsotjänster där alla bidrar till ett gemensamt mål; friskare medarbetare och lönsammare organisationer. Som kunder hos oss tilldelas ni en dedikerad personlig rådgivare – på så sätt garanterar hög tillgänglighet och snabb återkoppling.

Vill ni förbättra hälsan på ert företag?

Vi bidrar till forskning och är stolta partners till Pandemifonden

Vi bidrar till forskning och är stolta partners till Pandemifonden