Hälsoprofil

Hälsa definieras i tre olika delar, medicinsk hälsafysisk hälsa och psykosocial hälsa. Victoryklinikernas hälsoprofil fokuserar på två utav dessa områden; fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Hälsoprofilen utgörs av ett naprapatbesök med hälsogenomgång och rådgivning. Vidare görs funktionsanalys och konditionstest för screening av fysisk hälsa.

Före besöket
Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät. Den inventerar hälsan i alla de tre områdena, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa och ger oss en första insikt i hur du mår. Hälsoenkäten bör helst vara oss tillhanda senast dagen innan ditt besök.

Besöket
Naprapaten går igenom dina tankegångar kring hälsoenkäten. Därefter sker en genomgång av blodtryck, vikt, längd, BMI, midjemått och kroppsfettsmätning. Vidare sker konditionstest och funktionsanalys för screening av fysisk hälsa. Utifrån resultat sker motiverande samtal som syftar till att motivera medarbetaren till en hälsofrämjande livsstil. Besöket tar cirka 1 timme.

Återkoppling
Återkoppling av resultat och åtgärdsförslag sker enligt överenskommelse, antingen muntligt eller skriftligt. Om något framgår som behöver utredas vidare hjälper vi till med det eller remitterar dig till rätt instans.

Du erbjuds uppföljande besök till självkostnadspris för motiverande samtal och uppföljning av konditions- och funktionsresultat.

Boka

Hitta hit

Victoryklinikerna Rehab
Rålambsvägen 18
112 59 Stockholm


Share

Privacy Preference Center