Hälsokontroll

Victoryklinikernas hälsokontroll fokuserar på alla tre områden inom hälsa; medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Dessa tre grundstenar tycker vi är viktiga för det totala välbefinnandet och för att nå god hälsa. För att göra en bra screening använder vi bland annat hälsoprofil, laboratorieprovtagning samt bedömning av läkare och naprapat.

Hälsokontrollen innefattar:

 • Läkarbesök med hälsogenomgång och medicinsk undersökning och rådgivning
 • EKG
 • Laboratorieprovtagning anpassad till ålder och relevans
 • Naprapatbesök med funktionsanalys och konditionstest för screening av fysiskhälsa
 • Vid behov görs även lungfunktionstest, hörselkontroll och synkontroll

Läs mer om hälsoundersökningen och hur den går till nedan. Pris enligt offert, med ett riktpris på 3 500 kr per person.

Boka

Vid hälsokontrollen kan du ta följande prover

 • Fullständig blodstatus: 8 olika parametrar
 • Blodsocker
 • Leverprover
 • Njurprover
 • Sköldkörtel
 • Bisköldkörtel
 • Järn
 • Olika Vitaminer, till exempel B12 och D-vit (anpassat till ålder)
 • Elektrolyter
 • Prostataprov
 • Feces – Hb

Proverna tas på ett av Stockholms alla provtagningslaboratorium. Efter provtagningen skrivs remiss utifrån relevans.

Före besöket

Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät. Den inventerar hälsan i de tre viktiga delarna, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Den ger oss en första insikt i hur du mår. Hälsoenkäten bör helst vara oss tillhanda senast dagen innan ditt besök.

Första besöket

Vid det första tillfället träffar du vår läkare som går igenom dina svar och tankegångar kring hälsoenkäten. Läkaren gör sedan en grundlig medicinsk undersökning av hjärta, lungor, buk och blodtryck samt EKG. Vid behov görs även lungfunktionstest, hörselkontroll och synkontroll. Besöket beräknas ta cirka 1 timme.

Andra besöket

Du träffar naprapaten för kortare samtal kring det som framgått kring fysisk hälsa i hälsoenkäten Därefter sker en genomgång av vikt, längd, BMI, midjemått och kroppsfettsmätning. Vidare sker konditionstest och funktionsanalys för screening av fysiskhälsa. Besöket tar cirka 1 timme.

Återkoppling

Resultat och åtgärdsförslag får du antingen skriftligt eller i muntligt vid det andra besöket. Ytterligare utredning eller remis till rätt instans hjälper vi självklart till med vid behov. Vi erbjuder uppföljande besök för motiverande samtal samt uppföljning av konditions- och funktionsresultat.

 

Hitta hit

Victoryklinikerna Rehab
Rålambsvägen 18
112 59 Stockholm


Share

Privacy Preference Center