Ergonomi

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag ett stort problem. För den anställde ger besvären ett personligt lidande och för företaget sänkt effektivitet. Med en ergonomisk utvärdering av en arbetsplats kan många av besvären förebyggas! Vi utför ergonomisk bedömningar av olika typer av arbetsmiljöer såsom kontor, lager, verkstäder etc. Ergonomen kan också vara behjälplig i riskbedömning av arbetsplatsen.

Vid de individuella arbetsplatsbesöken tar vi hänsyn till särskilda behov för att avhjälpa pågående besvär och förebygga kommande besvär. Ett mindre antal frågor ger en översiktsfördjupning i individens levnadsvanor, allmänna situation och förutsättningar. Därefter går vi igenom arbetsplatsens inställningar av stolen, skrivbordshöjder, bildskärmsarbete, musplacering etc. samt gör en bedömning av lokalen gällande belysning och buller. Då hela arbetsgrupper behöver arbetsplatsbesök föregås de individuella besöken av en föreläsning.

Pris enligt offert med ett riktpris på 1 250 kr per timme.

Boka

Hitta hit

Victoryklinikerna Rehab
Rålambsvägen 18
112 59 Stockholm


Share

Privacy Preference Center