Veda Lab Gluten

Testet analyserar nivån av Transglutaminas IgA, som är en antikropp som reagerar mot gluten. Höga nivåer av IgA-antikroppar indikerar celiaki (glutenintolerans). Har en person ätit glutenfri kost under längre tid blir translutaminas IgA omätbart i blodet. Ett dagligt glutenintag rekommenderas minst 2–3 veckor före provtagning. Glutenintolerans är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn, men sjukdomen drabbar även vuxna. I Sverige beräknas ca 2% av befolkningen ha celiaki. Majoriteten av dem har ännu inte fått en diagnos.

  • CE-certifierat för professionellt bruk
  • Resultat inom 10 minuter
  • Lättanvänt patientnära test
Request

Markörer

  • Transglutaminas antikroppar, IgA. IgA-antikroppar mot transglutaminas är en stark markör för celiaki

Testkomponenter

  • 20 x Tester
  • 20 x Pipetter
  • 1 x Buffertlösning
  • 1 x Användarmanual


Share

Privacy Preference Center