Veda Lab Ferritin

Ferritintestet mäter nivån av proteinet ferritin i blodet och kan användas för att påvisa eventuell järnbrist. Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som binder syre från inandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen har brist på järn riskerar man således att det s.k., blodvärdet, mängden Hb i blodet, faller. Detta kallas för järnbristanemi och kan göra att man känner sig trött och orkeslös. Järnbrist har en prevalens på 10–30 procent i västvärldens kvinnliga befolkning.

  • CE-certifierat för professionellt bruk
  • Resultat inom 10 minuter
  • Lättanvänt patientnära test
Request

Markörer

  • Ferritinnivåer

Testkomponenter

  • 20 x Tester
  • 20 x Pipetter
  • 1 x Buffertlösning
  • 1 x Användarmanual


Share

Privacy Preference Center