Föreläsning om missbruk

Att ha en medarbetare med alkoholproblem är inte bara extremt skadligt för medarbetaren utan det kostar även företaget mycket i form av minskad prestation, frånvaro etc. Föreläsningen lär er vilka signaler ni kan titta efter för att se om någon har problem samt hur ni kan agera om någon i er omgivning har problem med alkohol, droger eller andra beroenden, oavsett om det är på arbetsplatsen, studierna, vänskapskretsen eller i familjen. Föreläsningen lär er även hur vanligt det är med alkoholproblem, drogproblem och spelberoende. Ni kommer även få verktyg för att lära er hur chefer, medarbetare, vänner etc. ska agera när de misstänker att någon lider av ett beroende.

5 900 kr per timme för en mindre grupp, pris lämnas enligt offert.

Boka

Hitta hit

Sveapsykologerna
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm


Share

Privacy Preference Center