Hälsoprofil och livsstilsplanering

Livsstilen är avgörande för en människas hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. På Quality Care erbjuds en stor bredd av olika hälsoundersökningar. Det viktigaste syftet är att upptäcka sjukdom eller risk för sjukdom så tidigt som möjligt. Vid många fynd och avvikelser så kommer livsstil att påverka risker och prognos för en sjukdoms utfall. Ibland är det mer fysisk aktivitet som behövs. Ibland mindre stillasittande. Vissa gånger är det kost, stress, sömn eller sociala faktorer som behöver förändras. Oavsett vilket kommer vi på Quality Care att se till att våra klienter får den hjälp och det stöd de behöver.

Den här tjänsten är tvärvetenskapligt förankrad inom beteendevetenskap, fysiologi och medicin. De individuella resultaten kan även jämföras med nationell statistik. Är ni flera som utför tester så kan resultaten presenteras på både gruppnivå och individuell nivå. I tjänsten ingår hälsoprofil, nulägesanalys och motiverande samtal, funktionstest, konditionstest och analys av kroppsammansättning (muskelmassa-, visceralt fett, subkutant fett etc. Efter första besöket sker två uppföljningsmöten.

Det finns möjlighet att nyttja den här tjänsten som friskvård.

Boka

Kategori Etikett

Hitta hit

Quality Care
Riddargatan 16
114 51 Stockholm


Share

Privacy Preference Center