PTS Diagnostics Cardio Check

Lipidtester mäter mängden blodfetter, som vid avvikande värden kan öka risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Lipidtestet från PTS Diagnostics är ett kvantitativt test som mäter värden på de olika typerna av kolesterol (Totalt kolesterol, HDL- kolesterol och LDL kolesterol) och triglycerider. CardioCheck kan även användas för att mäta blodets glukosnivåer. Mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning uppskattas ha förhöjda fettvärden, men bara 2 miljoner testar sig årligen.

 • CE-certifierat för professionellt bruk
 • Resultat inom 5 minuter
 • Lättanvänt patientnära test
Request

Markörer

 • Total Cholesterol (TC)
 • High-density lipoprotein (HDL)
 • Triglycerides (TG)
 • Beräknat Low-density lipoprotein LDL (TC/HDL ratio)
 • Glukos

Testkomponenter

 • 1 x Cardio Chek Plus analysator
 • Paneler
  • 15 x Lipidpaneler
  • 15/50 x Glukospaneler


Share

Privacy Preference Center