Orient Gene Antigen

Testet från Orient Gene är, tack vare sin enkelhet, möjligt att implementera i alla typer av miljöer. Den generella testproceduren är densamma, men testets utformning möjliggör för såväl nasal som nasopharyngeal provtagning. Antigentestet från Orient Gene identifierar virusbärare med hög precision och kan således hjälpa till att förhindra smittspridning. Testet har använts av mer än 500,000 patienter i mer än 20 länder och är bland det mest använda under Covid-19 pandemin. Det är vidare enkelt administrerat av medicinskt kunniga personer och ger snabba testresultat inom 15 minuter.

  • CE-certifierat
  • Professionellt bruk
  • Resultat inom 15 minuter
  • Antal: 20 st per box
Request

Artikelnr 036894-3 Kategori

Prestanda

Nasopharyngealt test:

Sensitivitet: >96%

Specificitet: >99%

Nasalt test:

Sensitivitet: >97%

Specificitet: >99%

Testkomponenter

  • 20 st testkassetter
  • 20 st buffervätskor
  • 20 st tops
  • 2 arbetsstationer
  • 1 användarmanual


Share

Om oss

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Jag vill få de senaste nyheterna från Noviral ↓

Noviral Sweden AB
Posthuset 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

© 2022 Noviral. All rights reserved

Privacy Preference Center