Nantong Saliv

Nantong Antigentest används för kvalitativ detektering av coronavirus i salivprov. Testet är avsett att användas för professionellt bruk och är tack vare sin icke-invasiva provtagningsmetod ett uppskattat alternativ till de nasala testerna. Nantong antigentest ger snabba och tillförlitliga resultat inom 10-15 minuter.

  • CE-certifierat
  • Professionellt bruk
  • Resultat inom 10-15 minuter
  • 1 st eller 5 st per box
Request

Prestanda

Sensitivitet: >99%

Specificitet: >99%

Testkomponenter

  • Testkassetter (5 st)
  • Buffervätskor (5 st)
  • Pipetter (5 st)
  • Reaktionsrör (5 st)
  • Bruksanvisning (1 st)


Share

Om oss

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Jag vill få de senaste nyheterna från Noviral ↓

Noviral Sweden AB
Posthuset 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

© 2022 Noviral. All rights reserved

Privacy Preference Center