Konflikthantering

Att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt kan vara en avgörande framgångsfaktor för organisationer. Konflikter som inte hanteras korrekt tenderar att eskalera och få negativa konsekvenser för företaget och dess medarbetare. Det kan exempelvis leda till en ökad risk för ohälsa, fler sjukskrivningar, ett sämre arbetsklimat, ökad stress och lägre kvalitet och produktivitet. Konflikter som istället hanteras på rätt sätt kan skapa nya möjligheter, förbättra arbetsmiljön och främja utveckling av arbetssätt, individer och organisationer. Vid konstruktiv konflikthantering börjar vi med att få en uppfattning av konfliktens omfattning och alla olika parters uppfattning av situationen. Människor har unika sätt att hantera konflikter och vi strävar efter att tillgodose gruppens och det individuella behovet. Syftet är att klargöra de olika perspektiven och på så sätt lära sig av varandra och få bättre förståelse för varandras olikheter för att förebygga framtida konflikter.

Varje session pågår under 45 minuter. Krisstödet erbjuds både fysiskt och digitalt

Pris enligt offert

Kategori Etikett

Avbokningspolicy

Ingen återbetalning vid uteblivet besök eller avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid.


Share

Privacy Preference Center