Humasis

Humasis Covid-19 Ag Test är ett in vitro-diagnostiskt test baserat på immunkromatografi. Det är utvecklat för kvalitativ detektering av antigener för SARS-CoV-2 från nasala svabbprov hos personer med misstänkt COVID-19. Testet distribueras i mindre förpackningar för enkel och smidig hantering.

  • CE-certifierat
  • Professionellt bruk
  • Resultat inom 15-20 minuter
  • Antal: 5 st per box
Request

Artikelnr 036894-4-1-1 Kategori

Prestanda

Sensitivitet: >91.9%

Specificitet: >99.6%

Testkomponenter

  • Testenhet (5 st)
  • Provrör (5 st) (Extraktionsbuffert)
  • Filterlock (5 st)
  • Provtagningspinnar (5 st)
  • Bruksanvisning (1 st)


Share

Om oss

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Jag vill få de senaste nyheterna från Noviral ↓

Noviral Sweden AB
Posthuset 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

© 2022 Noviral. All rights reserved

Privacy Preference Center