Ergonomi på företag

Vi kommer ut till er arbetsplats i Stockholm och gör ergonomiska bedömningar. Stolar, bord, utrustning, hjälpmedel och inställningar ses över och rättas till. Presenteras i skriftlig rapport med eventuellt åtgärdsförslag. En ergonom ser till det individuella förutsättningarna för att optimera hälsa och arbetskapacitet.

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar till stor del om hur man planerar och organiserar arbetet. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Från 980 kr per timme, pris enligt offert.

Boka

Kategori Etikett

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har ansvar för att arbetet och arbets­platsen är ergonomiskt bra utformade och att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns. Arbetsgivaren ska undersöka arbets­förhållandena och bedöma risker för att kunna genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och olycks­fall. När arbets­givaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhets­perspektiv som omfattar arbets­tagaren, tekniken och organisationen. När en arbetstagare skadas vid ett olycksfall på grund av akut över­belastning, eller får en arbets­sjukdom på grund av långvarig över­belastning, så måste arbetsgivaren agera. Ju snabbare åtgärder sätts in, desto lättare blir det för arbets­tagaren att komma tillbaka till arbetet.

Arbetstagares ansvar

Arbetstagaren ska uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till sin arbetsgivare. För att undvika risker för besvär och olycksfall måste arbetstagaren också använda hjälpmedel och skyddsutrustning och följa arbetsgivarens instruktioner för hur arbetet ska utföras.

Enligt arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter för belastningsergonomi har företag skyldighet att vida åtgärder för att minska ensidig och upprepad belastning
AFS 1998:1
Belastningsergonomi
§ 4 Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer.
Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådan arbete skall riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.
§ 5 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har sådana möjligheter att påverka uppläggning och genomförandet av det egna arbetet att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

Avbokningsregler

Ingen återbetalning vid uteblivet besök eller avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid.

Hitta hit

City
Kungsgatan 24
111 56 Stockholm

Järfälla
Järfällavägen 106
177 41 Järfälla

Norrmalm
Drottninggatan 114
113 60 Stockholm

Södermalm
Kapellgränd 13
116 25 Stockholm


Share

Privacy Preference Center