Förändringsledning

Förändringsledning är verktyget som får organisationens vision, mål och strategi att bli verklighet. Förändringsledning handlar också om att skapa motivation genom att hjälpa personalen att förstå nyttan och känna sig delaktiga i förändringen.

I den här utbildningen arbetar du praktiskt med förändringsprojekt. Med konkreta arbetssätt och metoder för att skapa förankring och acceptans vid beslutspunkter i hela organisationen lägger du grunden för nyskapande idéer och stark implementering. Innan utbildningen startar får du göra en analys av dina förutsättningar och utmaningar. Under två givande utbildningsdagar får du metoder och verktyg för hur du drar igång, driver och förankrar förändringsarbetet i din verksamhet. Du får också metoder för att mäta och följa upp förändringen.

Efter avslutad utbildning har du med dig en handlingsplan med de aktiviteter och insatser som behöver genomföras för ett framgångsrikt förändringsarbete i din verksamhet.

En 2-dagarsutbildning som hålls fysiskt eller digitalt.

Boka

Kategori Etikett

Hitta hit

Framfot
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm


Share

Privacy Preference Center