Boson Biotech Nasal

Boson Biotechs Antigentest är ett av de mest använda självtesterna för Covid-19. Testet distribueras brett runt om i Europa och är, tack vare sin enkelhet och höga tillförlitlighet, ett väldigt uppskattat test. Testet är vidare CE certifierat för egenanvändning vilket möjliggör för testning i stor skala i alla tänkbara miljöer. Bosons antigentest används i stor utsträckning av bolag som önskar testa sin personal, antingen genom att erbjuda tester i receptionen eller för att tas hem och utföras innan de anställda kommer till arbetsplatsen.

  • CE Certifierat för egenanvändning av TUV SUD
  • Självtest
  • Resultat inom 15 minuter
  • Antal: 1 st per box
Request

Artikelnr 036894-1 Kategori

Prestanda

Sensitivity: >99%

Specificity: >93%


Share

Om oss

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Jag vill få de senaste nyheterna från Noviral ↓

Noviral Sweden AB
Posthuset 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

© 2022 Noviral. All rights reserved

Privacy Preference Center