All Test Saliv-självtest

Covid-19 Antigentest ger testresultat inom 15–20 minuter. Testet är CE-certifierat för självanvändning och möjliggör, tack vare användarvänligheten, storskalig screening. Det utförs med ett salivprov och erbjuder därför en icke-invasiv och enkel provtagning.

  • CE-certifierat för egenanvändning
  • Självtest
  • Resultat inom 15-20 minuter
  • Antal: 1 test per box
Request

Artikelnr 036894-4-1 Kategori

Prestanda

Sensitivitet: 90.1%

Specificitet: 99.3%

Testkomponenter

1 x Testkasett

1 x Provrör med lock

1 x Tratt

1 x Buffertvätska

1 x Användarmanual

1 x Säkerhetspåse


Share

Om oss

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Jag vill få de senaste nyheterna från Noviral ↓

Noviral Sweden AB
Posthuset 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

© 2022 Noviral. All rights reserved

Privacy Preference Center