Actim CRP

Ett CRP-prov, vardagligt kallat snabbsänka, är ett protein som kroppen snabbt producerar som svar på infektion, inflammation och vävnadsskada. I början av en inflammation stiger CRP-nivåerna kraftigt och når en topp efter 48 timmar. Testet används i syfte att skilja bakterieinfektioner från virusinfektioner och kan därmed ge viktig information inför brådskande beslut. Koncentrationen av CRP är högre vid en bakterieinfektion och kan därmed identifieras med detta test. Testet är lämpat, och effektivt, för patientnära vård – när eller varhelst korrekta och tillförlitliga resultat behövs. 

  • CE-certifierat för professionellt bruk
  • Resultat inom 5 minuter
  • Lättanvänt patientnära test
Request

Markörer

  • C-reactive protein (CRP)
  • Testet mäter ifall patienten har ett CRP- värde om <10 mg/l, 10–40 mg/l, 40–80 mg/l eller >80 mg/l

Testkomponenter

  • 20 x Teststickor
  • 20 x Förifyllt provrör
  • 20 x Pipetter
  • 1 x Användarmanual


Share

Privacy Preference Center