Acon Labs Hemoglobin

Ett hemoglobintest mäter mängden hemoglobin, ofta kallat Hb eller blodvärde, i blodet. Ett lågt hemoglobinvärde kallas för blodbrist, (anemi). Det kan uppkomma av många olika anledningar, där den vanligaste orsaken är järnbrist. Ett förhöjt hemoglobinvärde innebär att kroppen av olika orsaker behöver öka förmågan att transportera syre genom att bilda fler röda blodkroppar. Det kan bero på olika orsaker, såsom rökning, lungsjukdomar, eller polycytemi.

  • CE-certifierat för professionellt bruk
  • Resultat inom 5 minuter
  • Lättanvänt patientnära test
Request

Markörer

  • Hemoglobin (Hb)
  • Hematocrit (Hct) – ett mått på andelen röda blodkroppar i blodet

Testkomponenter

  • 1 x Mätare
  • 10 x Teststickor
  • 10 x Lansetter
  • 10 x Pipetter
  • 1 x Användarmanual


Share

Privacy Preference Center