Abbott Antigen Nasopharynx & Nasala

Det mest sålda och använda antigentestet på marknaden. Testet erbjuds med två alternativa provtagningsmetoder – nasalt eller nasopharynx och passar därmed olika behov. Abbotts antigentest är avsedd för professionell användning och för användning i vårdmiljöer. Testet är mycket uppskattat tack vare sin höga kvalité och tillförlitlighet som har validerats genom flertalet studier över hela världen.

 • CE-certifierat
 • Professionellt bruk
 • Resultat inom 15-20 minuter
 • Antal: 25 st per box
Request

Artikelnr 036894-4 Kategori

Prestanda

Sensitivitet: >98.1%

Specificitet: >99.8%

Testkomponenter

 • 25 testkassetter
 • 1 buffertvätska
 • 25 extraktionsrör
 • 25 lock för extraktionsrör
 • 1 provpinne för positiv kontroll
 • 1 provpinne för negativ kontroll
 • 25 steriliserade nasala provpinnar för provinsamling
 • 1 provrörsställ
 • 1 snabbreferensguide
 • 1 bruksanvisning


Share

Om oss

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Jag vill få de senaste nyheterna från Noviral ↓

Noviral Sweden AB
Posthuset 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Noviral Sweden AB är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

© 2022 Noviral. All rights reserved

Privacy Preference Center