DigiTrack – följ upp och analysera hälsoläget på ditt företag

DigiTrack bidrar till att medarbetare kan komma tillbaka till arbetsplatsen på ett tryggt sätt och hjälper samtidigt till att minska risken för nya smittspridningar.

Vad

DigiTrack ger insyn i hälsoläget på företaget i realtid.

Hur

Testdata samlas in och sammanställs på individ- och organisationsnivå.

Användningsområde

DigiTrack ger med hjälp av uppföljning och KPI-tracking beslutsunderlag för tryggare återgång till arbetsplatsen och minskad risk för ny smittspridning.

Boka demo

Kontakta oss för mer information om hur DigiTrack kan bidra till en säkrare och tryggare arbetsplats.
Boka demo nedan, så återkommer vi till dig så snart om möjligt.

SymptomTracker

SymptomTracker bidrar till att medarbetare kan känna sig trygga  att gå till jobbet samtidigt som risken för nya smittspridningar på arbetsplatsen minimeras. SymptomTracker påminner automatiskt anställda att på daglig basis registrera symtom, vilket tar under 30 sekunder. Baserat på de symptom och faktorer som exempelvis hälsoläget på en specifik avdelning får den anställda en rekommendation om hur den anställda bör agera.

Dashboard

DigiTracks data dashboard ger i realtid HR-chefer och management nya insikter dagligen över hälsoläget på företaget. Sammanställningen sker strukturerat och säkert för företag och visar hur många på företagets olika enheter som har symptom, översikt över hur många som har testat sig samt fördelning av resultat. Notifikationer erhålls med varningar vid eventuell ökad smittspridning på företaget.

Plattformar

DigiTrack är tillgängligt på flera plattformar vilket effektiviserar och förenklar användandet. DigiTrack ska vara lättillgängligt för alla användare.

DigiTrack är utformad med hänsyn GDPR och patientdatalagen för att värna om största möjliga integritet för användaren och individen. Vårt mål för är att du som användare av tjänsten ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. All känslig persondata krypteras och enbart aggregerad, anonymiserad data presenteras för andra användare av tjänsten. Vår egen behandling av personuppgifter sker i Sverige. Vi använder oss dock av underleverantörer för att leverera våra tjänster. Dessa underleverantörer ligger huvudsakligen inom EU/EES där GDPR gäller, men vi har även underleverantörer i länder utanför EU/EES. När dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES säkerställer vi att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES med denna mottagare.

Behöver du hjälp med DigiTrack, SymtomTracker eller har andra frågor, tveka inte att kontakta vår support på support@noviral.se

Kontakta oss för offert.