DigiTrack - Systematisk datainsamlingoch resultatuppföljning

DigiTrack är Novirals webbapplikation för datainsamling, resultatuppföljning och analys. DigiTrack används av både de enskilda anställda och av vårdpersonal vid testtillfällena. Därefter sammanställs data på ett strukturerat och säkert sätt för företag, som ger en bra överblick för hur många anställda som är eller har varit infekterade av Covid-19.   

Vad

Digital applikation för datainsamling

Hur

Samlar in och sammanställer testdata på individ- och organisationsnivå

Användningsområde

Möjliggör uppföljning och KPI-tracking över tid. Ger ett bra beslutsunderlag som kan användas för säker återgång till arbetsplatsen.

För företag

I DigiTrack sammanställs och analyseras testdata på organisationsnivå. Sammanställningen utgör ett bra underlag för att fatta rätt beslut om nästa steg i en trygg återgång till arbetsplatsen. Datainsamlingen möjliggör också uppföljning och KPI-tracking över tid.

För anställda

Varje anställd erhåller sitt testresultat i DigiTrack och får lämplig rekommendation framåt. Detta minimerar risken för nya smittspridningar på arbetsplatsen och gör att varje medarbetare känner sig trygg med processen att gå tillbaka till jobbet.

Bidrar till forskning

Data som samlas in i DigiTrack delas med våra samarbetspartners inom akademin för forskning och även med Folkhälsomyndigheten. Detta bidrar till att vi kan lära oss mer om Covid-19 och få en nationell överblick av smittspridningen.