När Nacka kommun för en tid sedan testade över 4 000 anställda valde man att använda det snabbtest, även kallat point-of-care test, Noviral levererar. Bildkälla: Nacka kommun Fotograf: Ryno Quantz

Novirals snabbtest för antikroppar använt i kommunal testinsats

När Nacka kommun för en tid sedan testade över 4 000 anställda valde man att…


Folkhälsomyndigheten använder data i sitt arbete med modellering av covid-19.

Folkhälsomyndigheten tackar Noviral för inrapportering av data 

Folkhälsomyndigheten använder data från bland annat Noviral i sitt arbete med…


Noviral.se får ny och tydligare kostym - stort fokus på landets arbetsplatser

Noviral fortsätter att satsa och tar nu ett helhetsgrepp om verksamheten genom…


Noviral levererar antikroppstester till Min Doktor – nästan 90% negativa utfall

Sedan början av juni har Noviral som en av två aktörer levererat snabbtester…