Noviral är ett bolag som grundades till följd av utbrottet av Covid-19 med visionen att hjälpa svenska bolag att snabbt och tryggt få tillbaka sina anställda till arbetsplatsen. Bolaget är grundat av entreprenörer och har sedan start haft ett medicinskt advisory board, som bistår med rådgivning och expertiskunskaper inom immunologi. Noviral erbjuder en variation av högkvalitativa tester för Covid-19 samt digitala lösningar för smitt- och symtomuppföljning. Bolaget stödjer även forskning och svenska myndigheter genom datainsamling.

Advisory Board

Alf Lindberg Image

Alf Lindberg, Prof

Dr. Alf Lindberg är mycket erfaren inom vaccinutveckling, både genom forskning då han har varit professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska Institutet och från industrin där han har varit CSO och forskningschef för Wyeth Vaccines och Sanofi Pasteur. Alf Lindberg ledde bl.a. arbetet med att utveckla värdens första blockbuster inom vacciner – Prevnar. Idag sitter han i ett flertal styrelser för bioteknikbolag, både nationellt och internationellt.

Mouna Esmaeilzadeh Image

Mouna Esmaeilzadeh, M.D, P.hD

Mouna Esmaeilzadeh är läkare och har forskat inom neurovetenskap på Karolinska Institutet. Hon är entreprenör och är frekvent inbjuden som talare om framtidens hälsa och preventiv vård.

Otto Stackelberg Image

Otto Stackelberg, MD, PhD

Otto är kärlkirurg på Södersjukhuset som nu skolats om till intensivvårdsläkare för att ta hand om COVID-19-patienter på intensivvårdsavdelningen. PhD i epidemiologi och biostatistik.

Sara Mangsbo Image

Sara Mangsbo

Sara är docent inom experimentell klinisk immunologi och biträdande lektor inom proteinläkemedel vid Uppsala Universitet. Medgrundare av Immuneed AB och Vivologica AB och arbetar även som utvecklingschef på Ultimovacs AB/ASA.

Lars-Olof Hansson Image

Lars-Olof Hansson, M.D

Dr Lars-Olof Hansson är specialist inom klinisk kemi. Mellan 2001-2004 var han medicinsk chef för Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och senare som laboratoriechef för Akademiska laboratoriet i Uppsala. Han har varit tillförordnad chef för KI Biobank och är nu senior klinisk kemist vid Karolinska universitetslaboratoriet. Lars-Olof är också ansvarig för det svenska kvalitetsprogrammet för plasmaprotein inom EQUALIS.