Novirals snabbtest för antikroppar använt i kommunal testinsats

När Nacka kommun för en tid sedan testade över 4 000 anställda valde man att använda det snabbtest, även kallat point-of-care test, Noviral levererar. Bildkälla: Nacka kommun Fotograf: Ryno Quantz
När Nacka kommun för en tid sedan testade över 4 000 anställda valde man att använda det snabbtest, även kallat point-of-care test, Noviral levererar. Bildkälla: Nacka kommun Fotograf: Ryno Quantz

När Nacka kommun för en tid sedan testade över 4 000 anställda valde man att använda det snabbtest, även kallat point-of-care test, Noviral levererar. Utföraren bekräftar att hög tillförlitlighet och ordentlig utvärdering legat till grunden för beslutet att använda snabbtestet.

En stor del av Nacka kommuns anställda valde att testa sig för antikroppar mot covid-19 och totalt testade man 4 351 personer under en två veckors-period.

– Strategin man valde i Nacka kommun är precis den typ av strategi vi vill se även framöver där man inkluderar snabbtestet i teststrategin och kombinerar det med koordinerad testning och informationsinsats. Inte bara kommuner i landet utan även företag och organisationer kan ta lärdom av genomförandet i Nacka kommun, säger Anna Rapp, ansvarig för offentlig sektor på Noviral.

Syftet med att erbjuda testningen var bland annat att bidra till minskad smittspridning och ökad trygghet för medarbetarna. Resultaten och datamängden har analyserats, både internt i Nacka kommun men även som en del av det forskningsprojekt som man frivilligt kunde dela sitt resultat med.

Antikroppstestet används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19.

– I en uppföljning har utföraren konstaterat att fördelen med snabbtestet är att det precis som det låter ger ett tillförlitligt och snabbt resultat som underlättar i kommunikationen.

Under testperioden fanns kommunens informatörer och HR-personal som i anslutning till testningen på plats kunde ge råd och information gällande den situationen i kommunen.

– Den insats Nacka kommun genomfört visar att snabbtestet har en plats i teststrategin vilket bekräftas av utföraren i det aktuella testscenariot. Man har valt det test Noviral levererar då det har hög tillförlitlighet och är ordentligt utvärderat. Här ser man vikten av att beslutsfattare och vård gemensamt tittar på den dokumentation som finns och inte bara tar beslut baserat på en generell uppfattning, säger Mikael Jämtberg, vd Noviral.

Myndighetsbeslut tidigt i pandemin påverkade den allmänna bilden av antikroppstester och olika förfaranden i studier har resulterat i ett splittrat kunskapsläge när det kommer till antikroppstester vilket är något Noviral jobbar hårt med att förändra.

– För Noviral är det viktigt att det test vi levererar svarar upp till Folkhälsomyndighetens kvalitetskrav. I fallet med Nacka kommun var just tillförlitlighet och utvärdering grundläggande i beslutsprocessen. Därför är det viktigt att följa de riktlinjer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i arbetet med att validera testets tillförlitlighet och att testet uppfyller kvalitetskraven.

En kommande utmaning Noviral har identifierat är hur man inom primärvården inför hösten kommer att möta säsongsinfluensornas intåg i kombination med rådande pandemin och att i primärvården har möjlighet att screena och särskilja olika virus.

– Det råder inget tvivel om att det här kommer att bli en utmaning för regionerna, kommunerna och framförallt primärvården. Snabbtestet kan därför underlätta genom att påvisa om man har haft just covid-19. Nacka kommun i sin tur är golden standard för hur man genomför en testning och vi hoppas att fler kommuner och regioner men också företag och organisationer tar efter och genomför liknande teststrategier framöver.

Noviral tar med sig insikter i den vidare insatsen för att motverka covid-19. Samarbetet med den aktuella utföraren fortsätter och kommer att kontinuerligt utvärderas och följas upp för att säkerställa bästa möjliga teststrategi för utföraren.

Om Noviral

Noviral är ett bolag som grundades till följd av utbrottet av Covid-19 med visionen att hjälpa svenska bolag och organisationer att snabbt och tryggt få tillbaka sin personal till arbetsplatsen. Bolaget erbjuder högkvalitativa tester för Covid-19, utförande, expertis och rådgivning samt digitala lösningar för smitt- och symtomuppföljning. Ett helhetskoncept som ger det stöd och struktur som kommer behövas för organisationer som på ett säkert sätt successivt ska röra sig tillbaka mot en normal vardag. Noviral stödjer även forskning och svenska myndigheter genom datainsamling. Bolaget är grundat av ett entreprenörer och investerare inom medicin, teknik och logistik. Noviral har även sedan starten haft ett medicinskt advisory board som bistår med rådgivning och expertiskunskaper inom medicin, forskning och immunologi.