Folkhälsomyndigheten tackar Noviral för inrapportering av data 

Folkhälsomyndigheten använder data i sitt arbete med modellering av covid-19.
Folkhälsomyndigheten använder data från bland annat Noviral i sitt arbete med modellering av covid-19.

Folkhälsomyndigheten går nu officiellt ut och tackar aktörer som Noviral för frivillig rapportering av aggregerande data för påvisning av covid-19 infektion, data myndigheten uppger sig ha stor nytta av. 

– Noviral är tacksamma att Folkhälsomyndigheten uppmärksammar initiativet att dela den här typen av data med myndigheter och forskare. Sedan starten har Noviral haft som strategi att dela data med berörda myndigheter och forskningsinstitut för att förstärka kunskapsläget kring den pågående pandemin, säger Mikael Jämtberg, vd Noviral 

Noviral har bidragit till den frivilliga rapporteringen av aggregerade data för antikroppspåvisningFolkhälsomyndigheten använder data i sitt arbete med modellering av covid-19 och konstaterar att man har stor nytta av information om andel personer i befolkningen som är eller har varit infekterade av covid-19 vid en viss tidpunkt. Aggregerade data för antikroppspåvisning IgG och/eller PCR kommer att användas i myndighetens analyser och prognoser. 

Folkhälsomyndigheten skriver att varje inrapporterat resultat utgör ett bidrag till förståelse för hur smittläget ser ut och har sett ut i Sverige. Vidare konstaterar myndigheten att den data Noviral och andra aktörer bidrar med hjälper till att ge en mer nyanserad bild av smitt- och antikroppsläget i olika åldersgrupper och olika regioner vid olika tidpunkter. 

– Vi kommer att fortsätta dela den här typen av data med strategiska partners och delta i olika forskningsinitiativ, såväl på hemmaplan som globalt. Vi har fullt förtroende för att de tester vi levererar är tillförlitliga och att den digitala plattform vi nyligen lanserat, DigiTrack, är självklara delar av lösningen på hur vi bemöter pandemins fortsatta effekter på samhället. Noviral står redo att gemensamt med vård och myndigheter ta oss an kommande utmaningar. 

Region Halland och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Klinisk mikrobiologi är några av de övriga aktörer Folkhälsomyndigheten via sin officiella hemsida väljer att tacka. 

– Det är positivt att den här typen av data kommer till användning och vi hoppas att det i våra kommande dialoger med Folkhälsomyndigheten framgår vilka fortsatta möjligheter Noviral kan bidra med. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
Bild: Wiki Commons

Mer information:  

Anders Åker, kommunikationschef Noviral
0703–648 422, anders.aker@noviral.se 

Om Noviral

Noviral är ett bolag som grundades till följd av utbrottet av Covid-19 med visionen att hjälpa svenska bolag och organisationer att snabbt och tryggt få tillbaka sin personal till arbetsplatsen. Bolaget erbjuder högkvalitativa tester för Covid-19, utförande, expertis och rådgivning samt digitala lösningar för smitt- och symtomuppföljning. Ett helhetskoncept som ger det stöd och struktur som kommer behövas för organisationer som på ett säkert sätt successivt ska röra sig tillbaka mot en normal vardag. Noviral stödjer även forskning och svenska myndigheter genom datainsamling. Bolaget är grundat av ett entreprenörer och investerare inom medicin, teknik och logistik. Noviral har även sedan starten haft ett medicinskt advisory board som bistår med rådgivning och expertiskunskaper inom medicin, forskning och immunologi.