Noviral lanserar DigiTrack – kan bli avgörande för ett säkert öppnande av samhället i spåren av covid-19

DigiTrack och dess funktioner som SymtomTracker kan bli en avgörande faktor när till exempel arbetsgivare på ett tryggt sätt vill låta arbetstagarna återgå till jobbet på plats.
DigiTrack och dess funktioner som SymptomTracker kan bli en avgörande faktor när till exempel arbetsgivare på ett tryggt sätt vill låta arbetstagarna återgå till jobbet på plats.

Novirals digitala verktyg DigiTrack lanseras nu. DigiTrack ger möjlighet att följa symtom och smittspridning och därmed effektivt förebygga nya covid-19-utbrott. DigiTrack kan bli avgörande för hur bland annat företag och organisationer öppnar upp sin verksamhet tryggt och säkert och lanseras i tid till höstens stora utmaningar inom många sektorer.

DigiTrack är en digital plattform som på ett vetenskapligt och medicinskt tillvägagångssätt bidrar till att man på organisations- och användarnivå kan följa eventuell covid-19 smitta under tid. I och med att samhället efter sommaren öppnar upp sakta så ökar behovet av den här typen av verktyg som ger en bild av hur det ser ut runtom i landet på exempelvis arbetsplatser. 

– Det är med stolthet vi lanserar DigiTrack, en helt ny tjänst från Noviral. DigiTrack och dess funktioner som SymptomTracker kan bli en avgörande faktor när till exempel arbetsgivare på ett tryggt sätt vill låta arbetstagarna återgå till jobbet på plats. Även om rekommendationerna generellt är att man ska i den mån det går arbeta hemifrån även fortsatt så ser både myndigheter och Noviral stora utmaningar i detta. Dels att det rent praktiskt inte går att arbeta hemifrån för alla, exempelvis inom tillverkningsindustrin och servicesektorn, dels för att det har visat sig påverka människors psykiska välmående negativt. Här kommer DigiTrack att kunna bli ett verktyg för att komma tillbaka till arbetsplatserna, säger Patrik Almvice vd på Noviral. 

DigiTrack är en digital webbapplikation med olika funktioner beroende på vem slutanvändaren är. Flera viktiga funktioner kommer att implementeras i DigiTrack inom kort, bland annat SymptomTracker – ett unikt verktyg som med hjälp av algoritmer ger användaren en uppfattning om hur hög eller låg risk det föreligger för smitta efter att man har svarat på frågor kring bland annat symtom. 

– DigiTrack är utvecklat för företag, organisationer och vårdgivare med användaren i fokus. Det har varit otroligt viktigt för oss att exempelvis snabbt ge användaren en överblick i realtid över väsentliga data som utbredning av symtom och smittspridning på arbetsplatsen. Vi tror på att SymptomTracker kommer att bli en efterfrågad funktion där du på individnivå kommer fylla i viktig information vilket i sin tur ger en snabb identifiering av eventuell sjukdom. Det skulle även framöver kunna fungera som en form av digitalt intyg. Data hjälper samtidigt till att säkra att ens arbetsplats kan hålla öppet på ett tryggt vis. 

DigiTrack kombineras med de tester som Noviral erbjuder; point-of-care tester, PCR-tester och antigentester. Tillsammans utgör de en helhetslösning för att motverka spridningen av covid-19 och DigiTrack har redan rönt intresse såväl nationellt som internationellt hos företag, idrottsorganisationer och skolor.  

– Det har varit ett jättespännande arbete att ta fram DigiTrack som är helt och hållet vår egen plattform och att redan se att användare som företag, skolor och större idrottsorganisationer knackar på dörren vilket är ett stort erkännande. För oss har kombinerade insatser hela tiden varit nyckeln till att minska smittspridningen. Inget test är egenhändigt det optimala, utan det är i kombination med andra tester och digitala lösningar som vi skapar bästa förutsättningarna. Det håller även myndigheter och forskare med om. Säker datainsamling är en viktig del när man tittar på smittspridning och därför är det naturlig att ett starkt digitalt verktyg som DigiTrack kommer att bli viktigt när det kommer till hur vi nu under hösten och framöver agerar för att begränsa spridningen av covid-19, säger Mikael Jämtberg, vd Noviral. 

Kort om DigiTrack 

Typ av plattform: Webb och mobilapplikation. 

Datasäkerhet/GDPR: Plattformen är utvecklad med hänsyn till GDPR och patientdatalagen och all känsliga persondata krypteras 

Målgrupp: Företag, organisationer, vård, omsorg, utbildningssektorer och vårdgivare. 

Läs mer på www.noviral.se

För mer information:

Patrik Alm, vice vd Noviral
patrik@noviral.se

Anders Åker, Kommunikationschef
0703648422, anders.aker@noviral.se

Om Noviral

Noviral är ett bolag som grundades till följd av utbrottet av Covid-19 med visionen att hjälpa svenska bolag och organisationer att snabbt och tryggt få tillbaka sin personal till arbetsplatsen. Bolaget erbjuder högkvalitativa tester för Covid-19, utförande, expertis och rådgivning samt digitala lösningar för smitt- och symtomuppföljning. Ett helhetskoncept som ger det stöd och struktur som kommer behövas för organisationer som på ett säkert sätt successivt ska röra sig tillbaka mot en normal vardag. Noviral stödjer även forskning och svenska myndigheter genom datainsamling. Bolaget är grundat av ett entreprenörer och investerare inom medicin, teknik och logistik. Noviral har även sedan starten haft ett medicinskt advisory board som bistår med rådgivning och expertiskunskaper inom medicin, forskning och immunologi. Mer information på www.noviral.se