Om Noviral

Framtidens hälsovård är proaktiv. Förebygg mental och fysisk ohälsa på arbetsplatsen för maximal prestation och arbetskapacitet. Genom kvalitativa diagnostiska tester och vårdtjänster möjliggör Noviral förebyggande hälsovård på över 1000 svenska företag.

Tester

Tester

Snabbtester möjliggör för storskalig testning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder marknadens bästa snabbtester för de vanligast förekommande folksjukdomarna i Sverige / Norden / Europa. Produktportföljen består av patientnära tester för både professionellt bruk och hemmabruk.

Företagshälsovård

Företagshälsovård ska vara proaktiv och lättillgänglig. Därför har vi utvecklat vår nya plattform där företag och dess anställda kan boka hälsotjänster på ett välinformerat och smidigt sätt. Tillsammans med våra partners erbjuder vi ett brett utbud av hälsotjänster där alla bidrar till ett gemensamt mål; friskare medarbetare och lönsammare organisationer.

Kontakta oss

Tveka inte på att höra av dig om du har frågor eller är intresserad av några av våra tjänster. Vi återkopplar alltid inom 8 timmar.

Framtidens hälsovård är proaktiv. Genom kvalitativa diagnostiska tester och vårdtjänster möjliggör Noviral förebyggande hälsovård på över 1000 svenska företag.

 

→ Läs mer om Noviral

Vi erbjuder marknadens bästa snabbtester för de vanligast förekommande folksjukdomarna. Snabbtester möjliggör för storskalig testning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

 

→ Utforska vårt testutbud

Företagshälsovård ska vara proaktiv och lättillgänglig. Tillsammans med våra partners erbjuder vi ett brett utbud av hälsotjänster för bolagets alla behov.

 

→ Utforska vår företagshälsovård

MED TESTNING
KAN VI UPPTÄCKA
OHÄLSA I TID

Testportfölj

Framtidens hälsovård är proaktiv. Vi erbjuder en bredd av tester avsedda för kvalitativ identifikation vanliga sjukdomar och hälsotillstånd. Kontakta en av våra experter för mer information om produkterbjudandet. 

Våra tester
  • TESTER FÖR COVID-19
  • PATIENTNÄRA TESTER
VÅR MISSION

Många av de initiativ som berör anställdas hälsa är idag reaktiva. Vi möjliggör, genom våra tjänster, ett proaktivt grepp om hälsoarbetet för att minska kostnaderna av sjukskrivningar och svåra hälsotillstånd. Genom testning och andra förebyggande vårdtjänster ökar vi välmåendet på svenska bolag.

DISTRIBUERADE TESTER

2000000+

MARKNADER

40+

PARTNERS

260+

DISTRIBUERADE TESTER

2000000+

PARTNERS

260+

MARKNADER

40+

VÅR MISSION

Många av de initiativ och aktiviteter som berör anställdas hälsa är idag reaktiva. Vi möjliggör, genom våra tjänster, ett proaktivt grepp om hälsoarbetet för att minska kostnaderna av sjukskrivningar och svåra hälsotillstånd. Genom testning och andra förebyggande vårdtjänster ökar vi välmåendet på svenska bolag.

VÅRA PARTNERS

PATIENTNÄRA TESTER

Utforska

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Utforska
HÖGSTA KVALITÈ

Kvalité genomsyrar hela Novirals erbjudande. De tester och tjänster som vi erbjuder har kvalitetssäkrats genom rigorösa procedurer och valideringar.

SNABB TILLGÄNGLIGHET

Pandemin betonade behovet av snabbt tillgängliga vårdtjänster. Vi levererar tester inom 1-2 dagar och garanterar tillgång till vård inom 48h.

HÖGSTA KVALITÈ

Kvalité genomsyrar hela Novirals erbjudande. De tester och tjänster som vi erbjuder har kvalitetssäkrats genom rigorösa procedurer och valideringar.

SNABB TILLGÄNGLIGHET

Pandemin betonade behovet av snabbt tillgängliga vårdtjänster. Vi levererar tester inom 1-2 dagar och garanterar tillgång till vård inom 48h.

Vi bidrar till forskning och är stolta partners till Pandemifonden

Vi bidrar till forskning och är stolta partners till Pandemifonden